Електронен подпис


Интегрирани административни услуги

Достъп до делата на ВСР
Програмни продукти за адмнистративно-финансова дейност
 

Центърът за професионално обучение на "Информационно обслужване" АД клон Варна предлага на Вашето внимание курсове за обучение по международната програма на Сиско Мрежова Академия. КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН с ваучери от Агенцията по заетостта.

StampIT.............................................................................
За всички клиенти, притежаващи ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИСStampIT, "ИО" АД клон Варна предоставя две нови услуги:
- Отдалечено инсталиране на електронен подпис - 12 лв. с ДДС
- Отдалечена помощ за работа с електронен подпис - 12 лв. с ДДС
Заплащането на услугите става по банков път, по сметката на "ИО" АД клон Варна:
Банкова с-ка: BG57CECB979010C8876200
CECBBGSF, ЦКБ АД КЛОН ВАРНА

Описание Сума
Инсталация / Настройка на електронен подпис 12.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
За повече информация: 052 599690

 

10.07.2014.............................................................................
С цел ускоряване на процедурите по назначаване на служебни защитници и особени представители по Закона за правна помощ "Информационно обслужване" АД клон Варна съвместно с екипа на "Бисофт" ЕООД реализира обмен на информация по електронен път между системата за управление на съдебните дела САС "Съдебно деловодство" и софтуерен продукт "Служебни защити". Интеграцията между двете системи пилотно стартира за Районен съд - Варна и Адвокатска колегия - Варна.

15.05.2014.............................................................................
Следващият курс по международната програма на Сиско мрежова Академия започва на 13.10.2014г. За повече информация и записвания: тел. 052/599690 и мобилен:+359 88 7876191

15.05.2014.............................................................................
Следващият курс по ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ще започне на 27.10.2014г. За контакти и записвания:
052 599690, моб. +359 88 7876191

Банкова с-ка: BG57CECB979010C8876200
CECBBGSF, ЦКБ АД КЛОН ВАРНА